Innovació docent

GID [contra] TAEDIUM

Responsable del grup: Marta Sancho i Planas

http://www.ub.edu/contrataedium/indexnet.htm

És un Grup d’Innovació Docent Consolidat (GINDOC-UB/001), format per professores i professors especialistes en diverses matèries relacionades amb les fonts i la recerca històrica (Arxivística, Documentació, Paleografia, Filologia, Arqueologia, Història...). Els nostres objectius es centren en foragitar el tedi de les aules i per aconseguir-ho considerem imprescindible traslladar el centre del procés d’aprenentatge del professorat a l’alumnat.

Ens plantegem –des de la nostra experiència docent i investigadora- què i com volem que aprengui aquest alumnat, amb la finalitat de formar-los com a futurs professionals de la Història, la docència i la gestió cultural. Volem que aprenguin a adquirir coneixent històric, pretenem ensenyar a historiar. Creiem, doncs, que no ens hem de limitar només a la simple transmissió de coneixements, sinó que també cal incidir en la formació d’historiadores i historiadors, amb criteri, capacitat analítica i habilitats en el tractament de les fonts.

Comparteix-ho: