Balma del barranc de la Fontanella

SERP: Balma del Barranc de la Fontanella

El jaciment de la balma del barranc de la Fontanella va ser descobert als anys 1970 pel Dr. Ferran Arasa, qui va recollir diverses restes ceràmiques, lítiques i òssies que van fer pensar en l'existència d'almenys una ocupació del Neolític final. 
La revisió dels materials recuperats en aquelles primeres prospeccions (dipositats al Museu de Belles Arts de Castelló) van fer pensar en la possible existència d’algun nivell preceràmic (Epipaleolític), el que va motivar que l'any 2011 es realtizés una primera campanya d'excavacions per a comprobar la seqüència conservada.
L’excavació realitzada en juny de 2011 ha permès recuperar materials que, a priori, es vinculen amb diverses ocupacions prehistòriques:

  1. La fase més antiga és una ocupació vinculada al Mesolític geomètric, molt possiblement entre les seues fases A i B ( ca. 7500-6800 BP/6200-5800 cal. BC) tal i com ho demostra la presència de trapezis amb dos costats còncaus i l’existència d’alguns triangles. 
  2. L’ocupació més recent correspon a una o diverses ocupacions esporàdiques en algun moment del Neolític. L’absència de ceràmiques decorades no permet concretar més aquesta adscripció, tot i que l’existència de segments de doble bisell ens podria remetre a fases antigues, mentre que algunes ceràmiques podrien correspondre a fases finals del Neolític o fins i tot a l’Edat del Bronze.


3-La presència de restes humanes en el nivell superficial podrien correspondre tant a moments de la Prehistòria recent com a moments històrics.

Sondeig cova

Comparteix-ho: