Organització

Càrrecs

  • Cap de Departament:
    Dr. Jaume Dantí Riu, catedràtic d'universitat, jdanti@ub.edu
     
  • Secretària Acadèmica:
    Dra. Queralt Solé Barjau, professora agregada,
    queraltsole@ub.edu
Comparteix-ho: