Textos docents

Historia Antigua

Fernando Martín.
 
Col.lecció: Textos Docents, Universitat de
Barcelona.1996. 168 pàg. ISBN: 84-475-1521-4.

 

El pla d’estudis vigent de la Llicenciatura en Història inclou a primer cicle, com a matèria troncal de 12 crèdits, la HISTÒRIA ANTIGA, que a la Universitat de Barcelona i a la majoria d’universitats s’imparteix a primer curs. A la Universitat de Barcelona constitueix una sola assignatura, encomanada a l’Àrea d’Història Antiga del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. L’Àrea s’ocupa també d’altres assignatures, troncals i optatives que, juntament amb la resta de l’oferta del Departament, permeten als alumnes perfilar un itinerari curricular perfilat cap a l’Antiguitat.
El texte-guia que presentem aquí depèn en gran mesura de l’organització de les classes. No cal dir que no es tracta d’un manual, ni d’un substitut de les notes que l’alumne prendrà a classe, sinó una ajuda complementària per a seguir el fil conductor o la trama de l’assignatura i que l’ajudarà a entendre el que es trobarà al manual i a las classes. També l’ajudarà a no perdre’s en la muntanya d’informació dels llibres i dels seus apunts.

Ignasi Garces.
 
Col.lecció: Textos Docents, Universitat de
Barcelona.1999. 191 pàg. ISBN: 84-8338-107-9.

 

Aquest text pretén facilitar una guia del coneixement d’aquesta porció de l’Antiguitat que va ser Hispània, de les principals fites i problemàtiques de la seva Protohistòria, de la conquesta romana, del canvi romanitzador i de la configuració de la seva peculiar Antiguitat Tardana, temàtiques sovint disperses en nombroses obres especialitzades. Les unitats d’aquest text contenen enquadraments dels aspectes més rellevants, bibliografies, indicació de fonts, senyalització de termes específics, quadres cronològics, materials complementaris, textos comentats i mapes. La bibliografia es gradua per subapartats per facilitar treballs escolars o indagar en temàtiques concretes. Els mapes han estat elaborats amb la finalitat d’aportar una informació en correlació amb les unitats corresponents. Cinquanta-un textos (literaris o epigràfics) són reproduïts en traduccions actualitzades; el seu comentari persegueix ressaltar alguns dels nombrosos suggeriments que contenen, l’objectiu és familiaritzar l’estudiós des dels seus inicis amb els documents originals que constitueixen la base de la matèria del seu propi camp de treball.

M. Mercè Bergadà Zapata, J. Nadal Lorenzo, A. Cebrià Escuer, R. Álvarez Arza.
 
Col.lecció: Textos Docents, Universitat de Barcelona 209,
102. pàg. ISBN: 84-8338-228-8.

 

Aquest text és una guia pràctica per a l'assignatura de Prehistoria, matèria obligatòria que s'imparteix en el primer curs de la Llicenciatura d'Història. El seu contingut s'ha desenvolupat de manera que tingui un caràcter ampli, ja que les pràctiques descrites cobreixen aspectes de diferents àmbits relacionats amb el coneixement de l'Arqueologia prehistòrica.
L'objectiu d'aquest manual és donar una formació bàsica en Prehistòria i introduir els alumnes en la metodologia arqueològica així com en les línies actuals de recerca d'aquesta matèria.

Francisco Gracia Alonso, Glòria Munilla Cabrillana.
 
Col.lecció: Textos Docents, Universitat de Barcelona,
1995. 87 pàg. ISBN: 84-475-1111-1.

 

La asignatura Protohistoria Mediterránea analiza los procesos históricos de las comunidades del área circunmediterránea en el período comprendido entre los siglos XIII y II a.C, con especial atención a la interacción de las estructuras socioeconómicas derivadas de la formación de las sociedades preestatales y estatales durante el primer milenio a.C., y la dicotomía existente entre los planteamientos históricos de carácter difusionista y autoctonista en la fase de la colonización y comercio grecosemita en e Mediterráneo centro-occidental. El contenido de presente Texto-Guía puede ser empleado asimismo por los alumnos de las asignaturas Cultura Ibérica y Protohistoria General.

Comparteix-ho: