Doctorat

virtall casa Jeroni granell
  • El programa Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts i el Patrimoni. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat a quatre àmbits de recerca, entre els quals Història i Teoria de les Arts, àmbit d’investigació respecte a la Història de les arts –encloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema– des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Recerca en la Teoria de les arts i l’Estètica filosòfica.
     
  • El programa de doctorat Cultures Medievals (DCM) de la Universitat de Barcelona s’inscriu en la tradició universitària dels Estudis Medievals  interdisciplinaris presents avui en els instituts de recerca, màsters universitaris i programes de doctorat que ofereixen  les mes importants universitats d’arreu del món. Per qui ha orientat o vol orientar la seva recerca i els seus estudis cap al món medieval en qualsevol dels seus aspectes, aspirar a obtenir el doctorat, es a dir, la més alta titulació universitària possible, Cultures Medievals es sens dubte un repte fascinant El caràcter inter i transdisciplinar dels estudis medievals, que constitueix l’eix fonamental d’aquest doctorat, garanteix  als seus membres una formació amplia i rica en enfocaments. L’objectiu prioritari d’aquesta formació és proporcionar les competències d’una professionalització en la recerca altament qualificada per portar a terme estudis i aproximacions al món medieval de manera independent, per supervisar la recerca d’altres, per enfrontar-se a problemes, fer-se preguntes i avançar amb esperit crític en el coneixement de l’Edat Mitjana
Comparteix-ho: