El Departament

interior facultat geografia història UB

Els orígens del Departament d’Història de l’Art es troben en el Seminari d’Història de l’Art que va promoure el Dr. Bosch i Gimpera en plena Guerra Civil a l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres, però, les matèries d’Història de l’Art i de Teoria de l’Art ja eren presents a la Universitat de Barcelona des de 1857, en el curs que va iniciar José de Manjarés a la Escuela Provincial de Bellas Artes, precedent de la Facultat de Belles Arts.

El Departament d’Història de l’Art està format per professors i professores que s’adscriuen temàticament a una de les dues àrees de coneixement que l’integren, i que es reflecteixen proporcionalment als plans d’estudi: una majoritària, la Història de l’Art i una més minoritària encara que important, la de Música. Paral·lelament, el professorat i els becaris i becàries també poden estar adscrits administrativament a dues facultats: la de Geografia i Història i la de Belles Arts, amb independència del lloc on s’imparteixi la docència.

Comparteix-ho: