Innovació docent

La innovació docent a la Universitat de Barcelona es vertebra a partir del Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), desenvolupat pel Vicerectorat de Docència.

L’activitat d’innovació docent es fonamenta a través de dos eines bàsiques: els Projectes d’Innovació Docent (PID) i els Grups d’Innovació Docent (GID), alguns d'ells consolidats (GIDC).

El Departament d'Història de l'Art compta amb un GIDC:

 

Podeu trobar més informació a:

Comparteix-ho: