Doctorat

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut és una aposta de la Universitat de Barcelona per al futur de la formació i la recerca, en l’àmbit de la infermeria i les cures.

Es tracta d'un programa i titulació conjunta, entre la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Rovira i Virgili, adreçada a l'obtenció del títol de doctor/a. La finalitat del programa és promoure la formació de nous investigadors en el camp de la Infermeria i les cures en salut, amb l'objectiu de potenciar la qualitat de la recerca.

La conceptualització de les cures a partir dels conceptes de persona, salut, medi natural i social i intervencions sanitàries comprèn una visió amplia i holística de la realitat de les cures en l'àmbit de la salut.

El Programa de Doctorat integra aportacions de diferents disciplines, tals com: infermeria, podologia, medicina, sociologia, psicologia, pedagogia i filosofia.

Es pretén que el doctorand vegi en aquestes disciplines una font de dinamisme i de progrés, que li proporcionin les eines adequades, per tal d’aprofundir en la recerca en Cures en Salut i en l’aportació de coneixements i que s’adeqüin a l’actual situació econòmica i social.

Comparteix-ho: