Història

Història

A partir del Reial decret 2128/1977 de 23 de juliol sobre la transformació dels estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS) en Diplomat en Infermeria, es va iniciar el procés transformador per mitjà del qual les escoles d’ATS es van convertir en escoles universitàries d’infermeria. La incorporació de l’ensenyament d’Infermeria a la universitat, que va ser un esdeveniment molt important per a la disciplina, es va produir el curs acadèmic 1977-1978, en què es va poder impartir el primer curs de la diplomatura d’Infermeria.

L’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona va ser tot un referent per a la transformació d’altres escoles d’infermeria d’arreu d’Espanya, les quals sempre hi van trobar el suport i l’ajut per dur a terme aquesta transformació. L’any 1981 es va crear l’Associació Espanyola d’Infermeria Docent, amb seu a Madrid. Aquesta Associació, pionera en el seu àmbit, va ser un referent únic i un nucli d’opinió per al desenvolupament professional de les infermeres docents.

Per l’aplicació dels Estatuts de la Universitat de Barcelona de l’any 1986 es van constituir dos Departaments: el d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, i el d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil.

Amb l’entrada de la infermeria a la universitat, es recupera el nom d’infermeria i es promou una formació amb mires més àmplies que les d’un hospital-escola. Es fomenta que les infermeres comencin a constituir un corpus teòric professional: articles, manuals i treballs de recerca, entre d’altres. Per a les escoles d’infermeria representa que passin a tenir una entitat professional pròpia. Un altre fet decisiu és que a la universitat, en aquest nivell d’estudis, s’han de conrear dos àmbits inseparables, la docència i la recerca: «La universitat és una institució adequada que pot potenciar i fer evolucionar la infermeria com a professió independent dins l’equip de salut» (Roser Tey, 1976).

A l’any 2023, es constitueix la Facultat d’Infermeria i amb l’aprovació del Reglament de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona permet el canvi de nom del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica a Infermeria Fonamental i Clínica.

Comparteix-ho: