Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura

Tipus

Llengua

Crèdits

Anatomia Humana ( BELLVITGE )

FB

1r semestre

6

Anatomia Humana ( CLÍNIC )

FB

1r semestre

6

Bioquímica i Nutrició ( BELLVITGE )

FB

2n semestre

6

Bioquímica i Nutrició ( CLÍNIC )

FB

2n semestre

6

Estades Clíniques I ( BELLVITGE )

PR

Anual

12

Estades Clíniques I ( CLÍNIC )

PR

Anual

12

Estades Clíniques II ( BELLVITGE )

PR

Anual

24

Estades Clíniques II ( CLÍNIC )

PR

Anual

24

Ètica i Legislació en Infermeria ( BELLVITGE )

OB

1r semestre

6

Ètica i Legislació en Infermeria ( CLÍNIC )

OB

1r semestre

6

Farmacologia Clínica ( BELLVITGE )

FU

1r semestre

6

Farmacologia Clínica ( CLÍNIC )

FU

1r semestre

6

Fisiologia ( BELLVITGE )

FB

1r semestre

6

Fisiologia ( CLÍNIC )

FB

1r semestre

6

Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge ( BELLVITGE)

FB

Anual

15

Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge ( CLÍNIC )

FB

Anual

15

Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics ( BELLVITGE )

OB

Anual

12

Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics ( CLÍNIC )

OB

Anual

12

Gestió d'Infermeria ( BELLVITGE )

OB

1r semestre

6

Gestió d'Infermeria ( CLÍNIC )

OB

1r semestre

6

Gestió i Lideratge Infermer ( BELLVITGE )

OB

2n semestre

6

Gestió i Lideratge Infermer ( CLÍNIC )

OB

2n semestre

6

Infermeria Clínica I ( BELLVITGE )

OB

Anual

12

Infermeria Clínica I ( CLÍNIC )

OB

Anual

12

Infermeria Clínica II ( BELLVITGE )

OB

Anual

9

Infermeria Clínica II ( CLÍNIC )

OB

Anual

9

Infermeria Gerontològica ( BELLVITGE )

OB

2n semestre

6

Infermeria Gerontològica ( CLÍNIC )

OB

2n semestre

6

Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC ( BELLVITGE )

FU

1r semestre

6

Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC ( CLÍNIC )

FU

1r semestre

6

Interculturalitat i Salut: la Mirada de l'Altre

OT

2n semestre

3

Pràcticum ( BELLVITGE )

PR

1r semestre
2n semestre

30

Pràcticum ( CLÍNIC )

PR

1r semestre
2n semestre

30

Treball Final de Grau ( BELLVITGE )

TR

1r semestre
2n semestre

6

Treball Final de Grau ( CLÍNIC )

TR

1r semestre
2n semestre

6

Xarxes de Suport en Salut

OT

2n semestre

3