Simulació clínica

L’àrea de simulació d’alta fidelitat de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, té com a raó d’ésser “possibilitar la simulació tant a estudiants de grau com de postgrau”. S’entén la simulació com a una metodologia d'aprenentatge i avaluació, que permet formar i avaluar els futurs professionals de la salut, en un entorn que imita la realitat clínica-assistencial, sense risc per al pacient, centrat en l'estudiant i amb feedback immediat per part dels professors, perquè desenvolupin habilitats tècniques (procediments) i no tècniques (presa de decisions, pensament crític, comunicació i treball en equip) de forma uni i interdisciplinar al llarg de la seva formació acadèmica.

L’àrea consta de dues sales amb equipament de càmeres i micròfons per registre de vídeo i so, el sistema permet visualitzar i registrar els escenaris desenvolupats des de qualsevol lloc amb connexió a internet, i una tercera sala polivalent de debriefing (anàlisi i reflexions posteriors a les simulacions), amb pantalla i so quadrifònic que permet visualitzar amb els alumnes en cadascun dels casos dels escenaris simulats i així reflexionar sobre els punts que cal millorar. L’àrea esta dissenyada per beneficiar a un gran nombre d'estudiants, que poden participar en la simulació de manera directa o indirecta.

Respecte als maniquins d’alta fidelitat compten amb dos models METIman prehospital i Smart Stat Bàsic totalment interactius amb models fisiològics, controlats per mitjà de xarxes d’intranet amb un ordinador o tauleta.

El Portal de Bones Pràctiques Docents és un projecte de col·laboració interuniversitari entre l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a la millora de la qualitat docent. L'adreça web del portal és: www.ub.edu/bonespractiquesdocents.

 

 

 

Comparteix-ho: