El Departament

El Departament

La finalitat principal del Departament és la creació i la transmissió de coneixements en l’àmbit de la infermeria.

Així és l’òrgan encarregat de coordinar la docència i la recerca de les àrees de coneixement del ensenyament d’Infermeria. Aquestes àrees de coneixement inclouen les especialitats reconegudes pel Ministeri de Sanitat en el Reial Decret 450/2005:

  • Infermeria familiar i comunitaria
  • Infermeria pediatrica
  • Infermeria de salut mental
  • Infermeria obstetricoginecológica
Comparteix-ho: