Dreceres del Departament

Benvinguts al Departament

Al web oficial del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Facultat d’Economia i Empresa trobareu informació sobre l’activitat docent i investigadora del nostre professorat.

El pes principal de la docència del Departament es troba en graus, màsters i doctorats de la Facultat d’Economia i Empresa tot i que també té presència en estudis d’altres Facultats, principalment de la Facultat de Dret. El Departament té tres grups d’innovació docent consolidats.

En l’apartat de recerca, el Departament té tres grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya que integren a gran part del seu professorat. Les principals línies de recerca s’emmarquen en el camp de les finances i les assegurances, la teoria de jocs i l’optimització.