En detall

El grup de recerca liderat per la Dra. Ángela Dominguez determina que la vacuna de la grip redueix el risc d'ingrés a l'UCI

Notícia | 22-09-2021

La grip estacional és amb freqüència causa d'hospitalització, especialment en persones amb malaltia subjacent o avançada edat, i la seva gravetat determina en un bon nombre de casos l'ingrés en unitats de cures intensives (UCI). Un nou estudi publicat en la revista Viruses, liderat per investigadors del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i la Universitat de Barcelona, mostra que les persones vacunades presenten un menor risc d'ingrés en UCI i que, quan requereixen hospitalització, les estades són més breus en comparació amb pacients no vacunats.


Cada any entre el 10 i el 20% de la població té grip
Els virus de la grip A i B, els dos tipus de virus de la grip que causen les epidèmies en humans, són responsables d'una important morbiditat i mortalitat a tot el món i, cada any, s'estima que entre el 10 i el 20% de les persones contreuen la grip. Les epidèmies de grip causen entre 3 i 5 milions de casos de malaltia greu i entre 290.000 i 650.000 morts a tot el món anualment.
Si bé la majoria de les infeccions són autolimitades i no requereixen visites mèdiques, una proporció dels casos presenta complicacions greus, principalment en persones amb malalties subjacents, ancians, nens petits i dones embarassades. La vacunació anual d'aquests grups de risc és la principal mesura preventiva per a evitar la gravetat i l'hospitalització, així com l'ingrés en les unitats de cures intensives (UCI) a causa de les complicacions de la infecció pel virus de la grip.

 

Eficàcia de la vacunació en la progressió dels casos greus

L'objectiu de l'estudi va ser determinar l'eficàcia de la vacunació antigripal en la prevenció d'ingressos a la unitat de cures intensives i en la disminució de la durada de l'estada hospitalària, per al que es van estudiar els casos de grip confirmats per laboratori que van ingressar en 14 centres hospitalaris de Catalunya, pertanyents a la xarxa de vigilància sentinella hospitalària del PIDIRAC (Pla d'Informació Diària per a Infeccions Respiratòries Agudes) durant la temporada 2017-2018. En total, es van analitzar dades d'una mostra de 1.414 pacients hospitalitzats majors de 18 anys.


Reducció del risc d'ingrés en UCI, especialment en grip A

Les dades obtingudes van confirmar que la vacunació s'associa a un menor risc d'ingrés en UCI. En concret, es van registrar un 11,2% d'ingressos en unitats de cures intensives entre els pacients vacunats, enfront d'un 17,1% entre els pacients no vacunats.
Prenent els tipus de virus de la grip A i B conjuntament, l'efectivitat de la vacunació per a prevenir l'ingrés en l'UCI va ser del 31%. Quan es va investigar l'efectivitat segons el tipus viral, l'efectivitat de la vacunació enfront de l'ingrés en UCI va ser del 40% per al tipus A i del 25% per al tipus B.
“Aquestes troballes donen suport a la necessitat d'augmentar la cobertura de vacunació en pacients majors de 60 anys, dones embarassades i persones de qualsevol edat que presenten almenys una comorbilidad.”, assenyala Ángela Domínguez, investigadora del CIBERESP i de la UB que ha liderat aquest estudi. “Es necessiten més esforços per a augmentar la percepció pública dels beneficis de la vacunació contra la grip en grups amb major risc d'hospitalització i de malaltia greu”, conclou.

Aquest estudi ha estat desenvolupat per investigadors del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Barcelona, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, liderats per Ángela Domínguez.

 

Article de referència

Acosta, L.; Soldevila, N.; Torner, N.; Martínez, A.; Ayneto, X.; Rius, C.; Jané, M.; Domínguez, A.; the Influenza Surveillance Network of Catalonia, PIDIRAC. Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Severe Outcomes in Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Influenza during the 2017–2018 Season. A Retrospective Cohort Study in Catalonia (Spain). Viruses 2021, 13, 1465. https://doi.org/10.3390/v13081465


Comparteix-ho: