Departament

mundet ub

El Departament de Didàctica i Organització Educativa és una unitat bàsica de docència, recerca i transferència del coneixement de la Universitat de Barcelona i té com activitat principal la docència, la recerca i la transferència en els àmbits de la didàctica, el currículum, l'organització educativa, les necessitats educatives especials, la formació del professorat, la tecnologia educativa i la innovació i els canvis educatius. Imparteix docència als ensenyaments de grau de pedagogia, educació social. educació infantil i educació primària, i a diversos ensenyaments de postgrau.

També ofereix assessorament a centres i institucions educatives i a altres entitats de caràcter educatiu, formatiu i de difusió cultural en diversos camps: disseny, planificació, avaluació, producció de materials i formació.

Comparteix-ho: