Docència

Inici Docència

El professorat del Departament de Didàctica i Organització Educativa imparteix docència als graus de Mestre, Educació Social, Pedagogia i Treball Social, a més de màsters i postgraus. En aquests ensenyaments, el Departament es centra en els següents àmbits de coneixement: didàctica, organització escolar, formació, tecnologia educativa i atenció a la diversitat.

Els membres del Departament mantenen també un fort compromís en la formació d’investigadors i investigadores a través de la seva participació en programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona i a d’altres universitats estatals i internacionals. També participen activament en programes de formació de professorat universitari i dins l’Institut de Desenvolupament Professional.

Finalment, des del Departament es duu a terme formació permanent de professionals i assessorament a institucions de diferents àmbits, entre els quals destaquem: centres d’educació infantil, primària, secundària, universitària i de persones adultes; administració pública; entitats socials; museus; centres sanitaris.

Comparteix-ho: