Detall

Investigadores de la UB, distingides amb els Premis Ciutat de Barcelona

Notícia | 05-03-2020

En una cerimònia al Saló de Cent de l’Ajuntament, ahir es van lliurar els Premis Ciutat de Barcelona 2019. Entre les persones guardonades hi ha dues investigadores de la UB.

En la categoria de Ciències de la Vida ha estat reconegut un treball liderat per Antonella Consiglio, investigadora ICREA Acadèmia de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB) i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i per Ángel Raya, membre del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]/IDIBELL). De l’estudi liderat per Consiglio, que també és professora d’Anatomia Patològica del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el jurat n’ha destacat la capacitat d’obrir noves vies de desenvolupament terapèutic.

El treball d’investigació premiat, «Patient-specific IPSC-derived astrocytes contribute to non-cell autonomous neurodegeneration in Parkinson’s disease», es va publicar el gener del 2019. Una de les conclusions principals de l’estudi és que les variants defectuoses dels astròcits —un tipus de cèl·lules glials humanes— estan relacionades amb l’acumulació d’una proteïna tòxica que és característica de la malaltia de Parkinson.

Els astròcits estudiats, procedents de pacients amb malaltia de Parkinson amb una mutació genètica, van generar una major acumulació de la toxina α-sinucleïna en comparació amb la mostra derivada dels individus sans. Aquest nou treball suggereix un paper important de les cèl·lules glials en la malaltia de Parkinson i proposa possibles noves dianes terapèutiques.