Docència

Estudis

La docència del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental està vinculada a les àrees de coneixement d’Anatomia i Embriologia Humana, Anatomia Patològica, Biologia Cel·lular, Farmacologia, Histologia, Immunologia i Microbiologia. Aquesta és circumscriu a matèries bàsiques en Ciències de la Salut que s’imparteixen als graus de Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia, així com a matèries més especialitzades, impartides als màsters oficials de Biomedicina i Neurociències, així com a diversos màsters propis de la Universitat de Barcelona.

Des del departament es promou l’excel·lència docent, amb l’objectiu que, en finalitzar els seus estudis, els nostres estudiants assoleixin actituds responsables, coneixements i competències òptimes per tal d’afrontar els reptes del seu futur professional. El departament compta amb excel·lents docents, tant professors i investigadors amb dedicació completa, com professors amb vinculació assistencial a l’Hospital Universitari de Bellvitge i d’altres centres de salut.

Comparteix-ho: