Farmacologia

La unitat de Farmacologia és una unitat acadèmica mixta amb un encàrrec docent relacionat amb l’ensenyament de Farmacologia General i Clínica als graus de Ciències Biomèdiques, Medicina, Odontologia i Podologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. L’objectiu general de les assignatures que s’imparteixen és dur a terme activitats d’ensenyament-aprenentatge que permetin la funcionalització dels continguts de farmacologia, és a dir, que els alumnes siguin capaços d’aplicar els seus coneixements a situacions que es puguin trobar en el seu futur professional (per exemple la prescripció de medicaments).

La unitat també participa en la docència de Biomedicina, Neurociències i Biotecnologia Molecular a nivell de màster i està implicada en la direcció de treballs de final de grau dels Ensenyaments de Ciències Biològiques, Biomèdiques, Bioquímica, Biotecnologia, Medicina, Odontologia i Podologia, en la direcció de treballs de final de màster de Biomedicina, Biotecnologia i de Neurociències, i en la direcció de tesis doctorals pertanyents als programes de doctorat de “Medicina i Recerca Translacional” i “Biomedicina”.

 

Membres de Departament Ciruela Alférez, Francisco Professor Catedràtic d'Universitat
Membres de Departament Aso Pérez, Ester Professora Agregada
Membres de Departament Cuffi Cheli., Laura Professora Agregada
Membres de Departament Fernández Dueñas, Víctor Professor Agregat
Videla Ces, Sebastià

 

Professor Agregat

 

Membres de Departament Fernández Solanas, Alex Professor Associat
Membres de Departament Hereu Boher, Maria Pilar Professora Associada Mèdica
Membres de Departament Llop Rius, Roser Professora Associada Mèdica
Membres de Departament Rodríguez Cumplido, Dolores Professora Associada Mèdica
Membres de Departament Bonaventura Morera, Jordi Investigador Postdoctoral Ramón y Cajal

 

Argerich Bergadà, Josep

 

Investigador (Becari FPI)

Membres Beques - investigació Gómez Acero, Laura Investigadora predoctoral en formació FPU
Membres Beques - investigació Sánchez Fernández, Núria Investigadora
Sánchez Rodríguez, M. Salut Tècnic de Laboratori
Membres de Departament López Cano, Marc Personal Extern IDIBELL

 

Comparteix-ho: