Histologia - Neurobiologia Cel·lular i Molecular

La Unitat d’Histologia participa en la docència dels graus de Ciències Biomèdiques, Medicina, Odontologia i Podologia. L’objectiu general és formar els estudiants en el coneixement de l’estructura microscòpica dels diferents elements que constitueixen els tipus essencials de teixits.

Disposa d’una llibreria pròpia de preparacions histològiques que s’utilitza en les sessions pràctiques de les assignatures impartides. La Unitat participa en la docència de les neurociències tant a nivell de grau com de màster, està implicada en el Programa de Doctorat de Biomedicina i també imparteix docència a postgraus i màsters d’Odontologia.

 

Membres de Departament Blasi Cabús, Joan M. Vianney Professor catedràtic d'Universitat
Dorca Arévalo, Jonatan Professor Agregat
Membres de Departament Llobet Berenguer, Artur Professor Agregat
Membres de Departament Martín Satué, Mireia Professora Agregada
Terni, Beatrice Professora Lectora
Torrejón Escribáno, Benjamín Professor Associat
Martínez San Segúndo, Pablo Investigador Programa SECTI
Cases Escuté, Mercè Personal Extern IDIBELL
Rodríguez Martínez, Aitor Professor Associat
Velasco Domínguez, Cecília Personal Extern
Gómez De Aranda, Immaculada Tècnic de Laboratori

 

 

 

 • Carles Solsona, catedràtic
  ATP, canals iònics com connexines i CaCC, receptors ionotròpics i malalties neurodegeneratives del sistema motor.

   
 • Joan Blasi, catedràtic
  neurotoxines clostridials i neurotransmissió, toxines clostridials i malalties desmielinitzants

   
 • Artur Llobet, professor agregat, Coordinador del grup d'investigació "Neurobiologia Cel.lular i Molecular".

neurotransmissió, plasticitat sinàptica, electrofisiologia

 • Beatrice Terni, professora lectora
  unió neuromuscular, models animals de malalties del sistema nerviós en X. tropicalis

   
 • Mireia Martín Satué, professora agregada

 

Senyalització purinèrgica a la patologia endometrial humana. El grup estudia dues patologies de la dona: el càncer d’endometri i l’endometriosi. La senyalització purinèrgica és el conjunt de respostes cel·lulars a l’ATP i l’adenosina extracel·lulars. L’ATP està implicat en els dos símptomes principals de l’endometriosi: el dolor i la infertilitat. D’altra banda, l’adenosina es relaciona amb la immunosupressió característica del microambient tumoral. Les ectonucleotidases són proteïnes clau en la regulació dels nivells d’ATP i adenosina i el nostre grup les estudia en el context de l’endometri. Hem demostrat que a l’endometri la seva expressió està regulada hormonalment i que la seva alteració es relaciona amb l’establiment i progressió d’aquestes patologies, d’aquí el seu interès com a possibles dianes diagnòstiques i terapèutiques. L’abordatge experimental inclou l’estudi histopatològic de mostres humanes, correlacions amb la clínica de les pacients, l’establiment de cultius primaris i d’organoids i l’ús de models de xenotransplants en ratolins.Martínez San Segundo, P., B. Terni, J. Burgueño, X. Monroy, A. Dordal, M. Merlos, and A. Llobet. 2020. "Outside-in regulation of the readily releasable pool of synaptic vesicles by α2δ-1."  FASEB J 34 (1):1362-1377. doi: 10.1096/fj.201901551R.

Comparteix-ho: