Detall

Resolució del rector sobre l’avaluació no presencial