El Departament

aula Sanvisens

El Departament de Teoria i Història de l’Educació es va constituir l’any 1986 a partir de la fusió dels anteriors departaments de Pedagogia Sistemàtica i d’Educació Comparada i Història de l’Educació. La seva tradició intel·lectual i acadèmica es remunta però al Seminari de Pedagogia, fundat el 1930 per Joaquim Xirau i Emili Mira. També ha comptat amb professorat de prestigi acreditat, com ara Alexandre Sanvisens (1918-1995), que va ser un referent intel·lectual en proposar un plantejament sistemàtic de la Pedagogia a través de la Cibernètica.

El Departament desenvolupa de forma especial la recerca i la docència orientades al coneixement i la reflexió sobre els fonaments de la pràctica educativa i els seus antecedents històrics. Aquesta decantació —teorètica, d’una banda, i historiogràfica, de l’altra— ha de ser però ben entesa. En primer lloc, la teoria pretén afavorir la reflexió orientada a comprendre i a millorar l’acció educativa. En segon lloc, el coneixement de la història de l’educació i del pensament pedagògic es concep com una eina imprescindible per poder interpretar correctament la realitat educativa actual i oferir propostes d’optimització. Finalment, es desenvolupa una mirada social del fet educatiu que ha contribuït a potenciar els estudis d’Educació Social.

Comparteix-ho: