Docència

Docència

A més de les disciplines i àmbits de docència directament lligats a la Teoria de l’Educació i a la Història del Pensament i de les Pràctiques Pedagògiques, aquest departament és un referent destacat en les àrees que resumim tot seguit.  

En relació amb l’àmbit de la Pedagogia Social, cal esmentar que molt abans de la instauració oficial de les titulacions específiques (primer com a Diplomatura i actualment com a Grau), el Departament ja havia impartit docència i realitzat aportacions científiques de relleu, especialment en alguns dels seus subsectors: animació sociocultural i educació en el lleure, educació ambiental, educació no formal i informal, educació permanent i de persones adultes, pedagogia gerontològica, entre d’altres temàtiques.

La dimensió ètica de la pràctica educativa és un centre d’interès en què el Departament fa un èmfasi molt especial. Educació Moral i en Valors, Axiologia Pedagògica, Drets Humans, Educació per la Ciutadania, etc., són continguts que es treballen de forma específica en diverses matèries impartides per professorat del Departament, i sobre les que s’han realitzat nombroses aportacions (teòriques, metodològiques i materials) ben conegudes i apreciades tant a escala estatal com internacional.

Un altre àmbit propi de docència del Departament, i que complementa la visió històrica del sistemes educatius amb la seva aproximació territorial, es el de l’Educació Comparada i la Pedagogia Internacional. I en relació al coneixement descriptiu i comprensiu dels sistemes educatius, el departament també imparteix docència en matèries com Sociologia, Polítiques o Economia de l’Educació.

I, finalment, cal destacar una altra línia docent en què el Departament s’ha significat de forma destacada: la tecnologia educativa i els entorns d’aprenentatge virtuals.
Comparteix-ho: