Recerca

recerca

Un altre àmbit propi de recerca i docència del departament, i que complementa la visió històrica del sistemes educatius amb la seva aproximació territorial, es el de l’educació comparada i la pedagogia internacional. I en relació al coneixement descriptiu i comprensiu dels sistemes educatius, el departament també imparteix docència en matèries com sociologia, polítiques o economia de l’educació.

I, finalment, cal destacar una altra línia docent i de recerca en què el departament s’ha significat de forma destacada: la tecnologia educativa, línia on cal situar des del treballs pioners del Dr. Alexandre Sanvisens sobre pedagogia cibernètica, fins a les recerques actuals sobre entorns i aprenentatges virtuals.

Comparteix-ho: