Accés amb estudis iniciats a l'estranger

L’alumnat amb estudis universitaris o de nivell acadèmic equivalent cursats en una universitat o en un centre d'ensenyament superior a l'estranger, que desitgi cursar estudis de grau a la nostra Universitat ha de sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

Més informació

 

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

  • Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.

  • Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals, sempre que s'hagi denegat l'homologació del seu títol a Espanya.

 

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament.