Alumnes que continuen els estudis de grau

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. A conseqüència de la situació provocada per la crisi de la COVID19, no es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la Facultat.

A la pàgina de cada grau hi trobareu el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

En cas que vulgueu matricular més de 60 crèdits, caldrà que sol·liciteu autorització al cap d’estudis de l'ensenyament.

Matrícula condicional com a becari/a

Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2023-24 en el període oficialment establert.

Calendari de matrícula

 

L’ordre de matrícula es fa valorant la nota mitjana de qualificació de l’expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota s’han tingut en compte les qualificacions obtingudes en el curs 2022-23, tant de les assignatures superades com de les suspeses.

 

Codi

Ensenyament

Dates

Hora

G1055

Dret

6 i 7 de setembre de 2023

Ordre

G1058

Ciències Polítiques i de l’Administració

12 i 13 de setembre de 2023

Ordre

G1057

Gestió i Administració Pública

6 i 7 de setembre de 2023

Ordre

G1056

Relacions Laborals

12 i 13 de setembre de 2023

Ordre

G1059

Criminologia

14 i 15 de setembre de 2023

Ordre

20721

Investigació Privada

26 i 27 de setembre de 2023

Ordre

G1117

Dret + ADE

4 i 5 de setembre de 2023

Ordre

G1121

Dret + CPA

4 i 5 de setembre de 2023

Ordre

G1119

Dret + GAP

4 i 5 de setembre de 2023

Ordre

G1118

Dret + RL

4 i 5 de setembre de 2023

Ordre

G1120

Dret + Criminologia

4 i 5 de setembre de 2023

Ordre

 

  • Alumnes que han obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient, alumnes amb plaça reservada i alumnes que han demanat convalidació d'estudis:  15 de setembre de 2023, de 9:00 a 20:00.

 

Automatrícula

  • Crèdits que cal matricular

    La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

  • Modalitat a temps complet: entre 46 i 60 crèdits

  • Modalitat a temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

  • Matrícula condicional com a becari

     Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2023-24 en el període oficialment establert.