Alumnes que continuen els estudis de grau

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula del MónUB des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. A conseqüència de la situació provocada per la crisi de la COVID19, no es faran matrícules de manera presencial a la Secretaria del centre ni s’habilitaran aules per poder fer-la des de la Facultat. L’ordre de matrícula s’assignarà segons la següent fórmula: ”(crèdits aprovats/crèdits matriculats) x nota mitjana de l’expedient“. En cas d’empat, el criteri que s’aplicarà serà el número de crèdits superats.

A la pàgina de cada grau hi trobareu el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

En cas que vulgueu matricular més de 60 crèdits, caldrà que sol·liciteu autorització al cap d’estudis de l'ensenyament.

Matrícula condicional com a becari/a

Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2022-23 en el període oficialment establert.

Calendari de matrícula

Codi

Ensenyament

Dates

Hora

G1055

Dret

5 i 6 de setembre de 2022

9:00 *

G1058

Ciències Polítiques i de l’Administració

7 i 8 de setembre de 2022

10:00 *

G1057

Gestió i Administració Pública

5 i 6 de setembre de 2022

10:00 *

G1056

Relacions Laborals

7 i 8 de setembre de 2022

9:00 *

G1059

Criminologia

7 i 8 de setembre de 2022

9:00 *

20721

Investigació Privada

15 i 16 de setembre de 2022

9:00 *

G1117

Dret + ADE

1 i 2 de setembre de 2022

10:00 *

G1121

Dret + CPA

1 i 2 de setembre de 2022

9:30 *

G1119

Dret + GAP

1 i 2 de setembre de 2022

9:30 *

G1118

Dret + RL

1 i 2 de setembre de 2022

9:30 *

G1120

Dret + Criminologia

1 i 2 de setembre de 2022

10:00 *

* Properament publicarem l'horari detallat de matrícula

 

  • Alumnes que han obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient:  9 de setembre, de 9 a 20 h.

 

Automatrícula

  • Crèdits que cal matricular

    La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

  • Modalitat a temps complet: entre 46 i 60 crèdits

  • Modalitat a temps parcial: entre 18 i 45 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

  • Matrícula condicional com a becari

     Per fer la matrícula com a becari o becària condicional cal que hagis sol·licitat la Beca General per al curs 2022-23 en el període oficialment establert.