Ampliació de matrícula de màsters universitaris oficials

 

  • Matrícula: PENDENT (per automatrícula)

 

Aquesta ampliació és només per matricular assignatures noves (no es poden fer anul·lacions ni canvis d'assignatura) per a tots els màsters universitaris oficials, excepte per al màster d'Advocacia, que no hi haurà ampliació.