Matrícula d'estudiants de nou accés - Màsters Oficials

Periodes de matriculació - Curs 2020-2021

 • Advocacia: del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020

 • Anàlisi Política i Assessoria Institucional: del 14 al 18 de setembre de 2020

 • Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídicopenal: de l’1 al 10 de setembre de 2020

 • Direcció Estratègica de Seguretat i Policia: del 14 al 18 de setembre de 2020

 • Dret de l'Empresa i dels Negocis: del 14 al 18 de setembre de 2020

 • Estudis Jurídics Avançats: del 14 al 18 de setembre de 2020

 • Gestió Pública Avançada: del 14 al 18 de setembre de 2020

 • Gestoria Administrativa: del 14 al 18 de setembre de 2020

Procediment per formalitzar la matrícula

La primera setmana de setembre, els i les estudiants admesos rebran una carta on s’indicarà el procediment de matrícula, així com les dates de les sessions informatives i/o de les tutories prèvies a la matriculació on el coordinador o la coordinadora del màster haurà de signar el full de tutoria (que s’adjuntarà a l’email) on apareixen detallades les assignatures obligatòries i optatives de les que es matricularà.

Una vegada es disposi d’aquest darrer document signat, ja es podrà procedir a formalitzar la matricula. A tal efecte, s’enviarà a l’adreça mmuu.dret@ub.edu la següent documentació: 

 • El justificant de pagament del títol de grau (estudiants que han cursat un grau a una universitat espanyola) i els originals de la documentació aportada a la preinscripció (estudiants que han cursat un grau a una universitat no espanyola).
  Amb motiu de la COVID-19 s’accepta, de forma excepcional, per aquest curs acadèmic 2020 2021 la matrícula condicionada a tots els màsters oficials que ofereix la Facultat de Dret, excepte el màster de l’advocacia. 
   
 • El full de tutoria prèvia signat pel coordinador o coordinadora del màster i el full de sol·licitud de matricula emplenat 

 

Rebuda aquesta informació a la Unitat de Màsters Oficials, la matrícula es fa directament a la pròpia secretaria de la Facultat de Dret. Formalitzada la matrícula, rebran una notificació a la seva adreça de correu electrònic per a que pugui procedir, en el termini indicat, al pagament de la mateixa.

En el cas del màster d’Advocacia, s’adverteix que el procediment descrit pot tenir alguna variació que es posarà en coneixement de l’interessat o interessada a la comunicació personalitzada que rebrà. 

Comparteix-ho: