Matrícula d'estudiants de nou accés - Màsters Oficials

Periodes de matriculació - Curs 2021-2022

 

Codi

Ensenyament

Dies de matrícula

MD607

Advocacia

Del 26 al 29 de juliol, i

13 i 14 de setembre

MD601

Anàlisi Política i Assessoria Institucional

6 i 7 de setembre

MD60F

Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídicopenal 

6 i 7 de setembre

MD60C

Direcció Estratègica de Seguretat i Policia

21 i 22 de setembre

M0R09

Dret de l’Empresa i dels Negocis

13 i 14 de setembre

MD60J

Estudis Jurídics Avançats

6 i 7 de setembre

M0R08

Gestió Pública Avançada

21 i 22 de setembre

MD60D

Gestoria Administrativa

21 i 22 de setembre

 

  • Informació administrativa de matrícula del màster d'Advocacia: català / español

Procediment per formalitzar la matrícula

La primera setmana de setembre, els i les estudiants admesos rebran una carta on s’indicarà el procediment de matrícula, així com les dates de les sessions informatives i/o de les tutories prèvies a la matriculació on el coordinador o la coordinadora del màster haurà de signar el full de tutoria (que s’adjuntarà a l’email) on apareixen detallades les assignatures obligatòries i optatives de les que es matricularà.

Una vegada es disposi d’aquest darrer document signat, ja es podrà procedir a formalitzar la matricula. A tal efecte, s’enviarà a l’adreça mmuu.dret@ub.edu la següent documentació: 

  • El justificant de pagament del títol de grau (estudiants que han cursat un grau a una universitat espanyola) i els originals de la documentació aportada a la preinscripció (estudiants que han cursat un grau a una universitat no espanyola).
    Amb motiu de la COVID-19 s’accepta, de forma excepcional, per aquest curs acadèmic 2020 2021 la matrícula condicionada a tots els màsters oficials que ofereix la Facultat de Dret, excepte el màster de l’advocacia. 
     
  • El full de tutoria prèvia signat pel coordinador o coordinadora del màster i el full de sol·licitud de matricula emplenat 

 

Rebuda aquesta informació a la Unitat de Màsters Oficials, la matrícula es fa directament a la pròpia secretaria de la Facultat de Dret. Formalitzada la matrícula, rebran una notificació a la seva adreça de correu electrònic per a que pugui procedir, en el termini indicat, al pagament de la mateixa.

En el cas del màster d’Advocacia, s’adverteix que el procediment descrit pot tenir alguna variació que es posarà en coneixement de l’interessat o interessada a la comunicació personalitzada que rebrà. 

Comparteix-ho: