Sol·licitud de canvi de grup

Alumnat de PRIMER CURS

Només en el cas que hi hagi disponibilitat de places en el grup al qual es sol·licita el canvi, el o la cap d’estudis valorarà la petició. En tot cas tindran prioritat les raons mèdiques (certificat mèdic) i laborals (contracte de treball i vida laboral) acreditades.

La sol·licitud es farà mitjançant la instància genèrica i caldrà adjuntar la documentació justificativa.

  • Període de sol·licitud per als estudiants de 1r curs: del 26 de juliol a l'1 de setembre de 2021.

Un cop finalitzat el període d'ampliació/modificació de matrícula, s'estableix un termini per sol·licitar canvis de grup d'assignatures.

  • Assignatures de primer i segon semestre: des de les 10 h del 27 de setembre a les 24 h del 28 de setembre de 2021.

 

L'estudiant pot accedir a l'aplicació i fer les modificacions sobre la primera petició tantes vegades com vulgui. En tot cas tindran prioritat les raons mèdiques (certificat mèdic) i laborals (contracte de treball i vida laboral) acreditades.

En cas que l'estudiant hagi d'aportar algun tipus de documentació justificativa, ha de lliurar-la en aquest mateix període a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat, bé presencialment amb cita prèvia, bé mitjançant instància genèrica.

No s'admetrà cap sol·licitud fora del termini establert.

Un cop finalitzat el termini, les sol·licituds seran valorades i resoltes per les caps d'estudis. Els canvis que hagin estat acceptats es podran visualitzar directament a l'autoconsulta d'expedient.

Es preveu que les resolucions estiguin resoltes la setmana de l'11 d’octubre de 2021.