Clínica Jurídica de dret al Dret

Economia familiar i social

Coordinació

 • Cristina Roy Pérez 

 • M. Cristina Poblet Farrés 

 • Mercè Costa Cuberta 

 • Jordi Mayné 

 • Manuel Gómez 

(pendent)

(pendent)

Objectius: 

 1. Assessorament a particulars sobre el comportament econòmic i financer, el funcionament dels productes i serveis financers i dels drets com a usuaris i consumidors.
 2. Elaboració de circulars, fullets, guies, blogs, etc. que afavoreixin l'educació económica i financera de consumidors i usuaris. 
 3. Oferir-nos com a plataforma de formació per a realitzar xerrades i tallers a col·lectius i entitats sense ànim de lucre (espais d'adults, biblioteques municipals, centres educatius, etc.). 
 4. Identificar possibles àrees d'estudi per a la proposta de millores legals en els àmbits de la clínica. 
 5. Anàlisi i estudi de nous productes i serveis que apareguin en l'àmbit dels mercats financers. 

 

¿Com volem treballar?  

 • Plataforma d'estudi: (ODS. nº4 i nº10) 
 • Oferir la clínica com a marc per a la realització de TFG i/o TFM que puguin servir per a l'elaboració del nostre material de difusió. En aquest sentit ofeririem una línia específica d'investigació a l'alumnat del doble grau ADE-Dret, i estudiariem en quins cursos de màster podriem oferir línies d'investigació de futurs TFM.  
 • Seguiment d'iniciatives legals a fi de participar en els processos de consulta (pe. consultes públiques en matèria de dret comunitari). 

 

 • Plataforma de servei: (ODS. nº17) 
 • Oferir la participació dels alumnes en l'elaboració d'estudis personals en funció de la demanda d'assessorament, l'elaboració de material de difusió i la preparació de xerrades. 
 • Oferir la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars per part d'alumnes a diferents entitats.