Clínica Jurídica de dret al Dret

Protecció a la infància i l'adolescència

Coordinació i professorat

 • Servei Jurídic Especialitzat en Infància i Adolescència, del Consell Comarcal del Vallès Oriental (Administració Pública).
 • Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), de la Generalitat de Catalunya (Administració Pública).
 • Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (Administració Pública).
 • Save the Children
 • Associació Noves Vies.
 • ICAB. Torn d’ofici especialitzat en menors estrangers no acompanyats.
 • Despatx Advocats Uría Menéndez. Fundació Professor Uría.

 • Servei Jurídic Especialitzat en Infància i Adolescència, del Consell Comarcal del Vallès Oriental (Administració Pública). 
 1. Places: 2 (1 plaça per semestre acadèmic).
 2. Tasques: Els/les estudiants donaran suport directe a la jurista especialitzada  en infància i adolescència en risc i/o víctima de qualsevol forma de violència, de les quatre Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de la comarca del Vallès Oriental (Granollers, Mollet, Les Franqueses i la l’ABSS integrada per la resta de municipis del Vallès Oriental).
 3. Tutor extern: Gilbert Niubó, serveis jurídics Consell Comarcal Vallès Oriental.

 

 1. Places: a determinar.
 2. Tasques: Donar suport jurídic als advocats que actuïn en procediments administratius i judicials en els que l’entitat representa a menors en general i a menors estrangers no acompanyats en particular.
 3. Tutor extern: Albert Parés

 

 1. Places: 2 (1 plaça per semestre acadèmic).
 2. Tasques: Els estudiants col·laboraran en la realització d’estudis sobre la situació dels drets dels nens i adolescents, amb la finalitat de realitzar recomanacions concretes dirigides a orientar les polítiques d’infància.
 3. Tutor extern: Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància a Catalunya

 

 

 • Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya
 1. Places: 2
 2. Tasques: Els estudiants donaran suport en l’elaboració d’estudis en l’àmbit d’actuació propi d ela DGAIA. La DGAIA és l'organisme que promou el benestar de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats.
 3. Tutor extern: Ángel Lázaro

 

 1. Places: a determinar.
 2. Tasques: Donar suport als advocats del torn d’ofici en matèria de menors estrangers no acompanyats.
 3. Tutora externa: Macu Martínez Elfau

 

 • Despatx Uría Menéndez. Fundació Professor Uría
 1. Places2. Direcció TFG/TFM.
 2. Tasques: realització d'estudis jurídics relatius als problemes plantejats en relació al drect a rebre protecció pública dels menors estrangers no acompanyats i separatss de la seva família fora del seu país d'orígen, per tal d'avançar en la resolució dels problemes que planteja aquesta matèria a la pràctica.
 3. Tutors externs Cristian Gual i Jorge Azagra, advocats.

Comparteix-ho: