Contacte

Pràctiques curriculars

Pràctiques curriculars de grau

Secretaria d'Estudiants i Docència

  • Dret, Gestió i Adminitració Pública i Ciències Polítiques:

Maribel Valverde

Tel. 934 020 127

Email: practiquescurriculars.dret@ub.edu

  • Criminologia:

Yolanda Benito

Tel. 934 029 079

Email: ybenitopeiroten@ub.edu

  • Relacions Laborals:

Daniel Núñez

Tel. 934 020 127

Email: practiques.rlaborals@ub.edu

 

Pràctiques curriculars de màsters oficials

Maria Novoa

Tel. 934 020 882

Email:

  • Pràctiques curriculars màster d'Advocacia:

pcurrmadvocacia@ub.edu

  • Pràctiques curriculars resta de màsters oficials:

m.novoa@ub.edu

Pràctiques extracurriculars

Oficina de Pràctiques

  • Coordinació:

Sílvia Fernández

Tel. 934 039 806 / 934 031 352

Email: borsatreball.dret@ub.edu

 

  • Atenció alumnat i entitats:

De dilluns a divendres de 10 a 13 hores mitjançant correu electrònic (borsatreball.dret@ub.edu)

Comparteix-ho: