Programa d’Introducció al Dret Espanyol per a alumnes estrangers

 

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona rep, cada any, un nombre elevat d’alumnes estrangers amb interès per aprendre el dret espanyol dins els programes internacionals d’intercanvi. Complir aquesta expectativa, però, de vegades és complicat, ja que moltes de les assignatures del programa exigeixen una formació prèvia que els alumnes extrangers, en general, no tenen.

Por aquest motiu, la Facultat de Dret ofereix a aquests alumnes, amb formació jurídica, però sense coneixements materials de dret espanyol, un programa d’estudis que és alhora formatiu i útil, i que permet obtenir un coneixement bàsic però estructurat del nostre dret.

 

Estructura

El programa consta de dos mòduls:
 

Mòdul I: obligatori (21 crèdits)

Ofereix als alumnes estrangers quatre assignatures introductòries al dret espanyol: 

  • Introducció al Dret Privat Espanyol (6 crèdits ECTS)
  • Introducció al Dret Públic Espanyol (6 crèdits ECTS)
  • Introducció al Dret Processal (6 crèdits ECTS)
  • Història Política, Social i Econòmica Contemporània d’Espanya (3 crèdits ECTS)


La superació del mòdul I (21 crèdits) dóna dret a l’alumne a l’obtenció del Diploma d’Introducció al Dret Espanyol.
 

Mòdul II: assignatures optatives (9 crèdits)

En aquest mòdul no hi ha assignatures de caràcter obligatori, sinó que l’alumnat pot escollir d’entre un grup d’assignatures que s’ofereix dins del programa. En aquest segon mòdul, s’han de cursar 9 crèdits. Aquests crèdits es poden obtenir cursant qualsevol assignatura del Grau en Dret.

Els estudiants que superin el Mòdul I i el Mòdul II obtindran el Diploma Avançat d’Introducció al Dret Espanyol (30 ECTS).   


Llengua de les assignatures

Les assignatures del mòdul obligatori s’impartiran en espanyol. Per aquest motiu, es recomana que els estudiants del programa tinguin un bon coneixement d’aquesta llengua (mínim B1).
 

Per a més informació:


Alicia Martín

Oficina de Relacions Internacionals

internacionals.dret@ub.edu

 

Dra. Immaculada Barral

Coordinadora del curs

ibarral@ub.edu

Comparteix-ho: