Detall

Comunicat de la Facultat de Dret del 12 de febrer de 2021: represa de la docència presencial restringida a primer curs dels graus a partir de l’1 de març (actualitzat el 26 de febrer)

Avís | 12-02-2021

Docència presencial restringida per a primer curs dels graus a partir de l’1 de març

La Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, del Departament de Salut preveu en el seu apartat 16 que “En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida. En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT”.

En conseqüència, el rector de la UB va adoptar, el passat 9 de febrer, una resolució autoritzant la represa de l’activitat acadèmica presencial dels estudiants de primer curs dels graus, disposant que aquesta represa s’haurà d’anunciar amb l’antelació suficient perquè professorat i estudiants tinguin temps d’organitzar les seves tasques i la seva situació personal; que s’haurà de fer en les mateixes condicions en què es va iniciar al primer semestre del curs 2020/2021; i que s’hauran d’extremar les mesures de protecció amb subjecció al Pla d’actuació del PROCICAT i la seva modificació i al Pla de contingència de la UB.

Entenent que cal aprofitar al màxim aquesta finestra d’oportunitat que s’ha obert en relació a la presencialitat dels estudiants de primer curs, a partir del dilluns 1 de març de 2021 s’iniciarà la represa de l’activitat presencial restringida per als estudiants de primer curs de tots els graus de la Facultat, en aplicació del Model de Docència mixta aprovat per la Comissió Acadèmica del Centre el 19 de juny de 2020 i prorrogat amb ajustaments pel que fa a l’avaluació per al segon semestre per acord de la mateixa Comissió de 14 de desembre de 2020. En aquest Model de Docència s’estableix una presencialitat mínima del professorat a les aules que, per assignatures de 6 crèdits de primer curs es va fixar en, com  a mínim, 30 hores. 

Al quedar reduïda aquest presencialitat del professorat només a les 12 setmanes que van de l’1 de març al 28 de maig això significa un mínim de 24 hores de presencialitat del professorat de primer curs.

A tal efecte:

  • La setmana de l’1 de març tindran activitat presencial els estudiants amb DNI parell, la setmana del 8 de març amb DNI senar i a partir d‘aquesta setmana la presencialitat de l’alumnat serà per setmanes alternes (quadre de setmanes de març a maig)

  • Als efectes de facilitar els fluxos d’estudiants i de prevenció i control de possibles casos de Covid-19 cal respectar l’assistència dels estudiants per setmanes alternes tal com queda establerta en funció de si el DNI és parell o senar.

  • En qualsevol cas, ja sigui presencialment o de manera virtual, cal respectar l’horari establert per tal de no interferir en la docència de la resta de grups i que tothom (professorat i estudiants) pugui seguir la planificació establerta.

  • S’activarà l’assignació d’aules als grups de primer curs de tots els graus i els estudiants hauran de seure als llocs marcats, tot mantenint les distàncies de seguretat.

  • Atès que el Model de Docència estableix una docència que combina una docència majoritàriament virtual amb una presencialitat reduïda les aules de docència només poden ser utilitzades quan la docència sigui presencial. L’alumnat no podrà disposar de l’aula quan no hi hagi docència programada o quan aquesta es faci on line. La Facultat posarà espais a disposició dels estudiants.

Cal recordar el compliment de les mesures de seguretat adoptades per la UB i la Facultat de Dret, a l’inici de curs, respecte del comportament dins les instal·lacions de la facultat.

D’altra banda, la docència de la resta de cursos dels graus, els màsters i els títols propis es manté de caràcter virtual, com a mínim, fins la Setmana Santa, en funció de l’evolució de la situació sanitària i de les disposicions que n’adoptin les autoritats sanitàries i el rectorat.

 


Comparteix-ho: