Detall

Comunicat de la Facultat de Dret: pròrroga de la docència virtual fins el 29 de novembre

Avís | 30-10-2020

 

Atenent a la Resolució  SLT/2700/2020, de 29 d’octubre de 2020, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, publicada al DOGC de 30 d’octubre, a l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 d’octubre, i la Resolució del rector prorrogant l’adopció  de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19 d’avui, es prorroga la suspensió de tota la docència teòrica presencial en els graus i en els màsters oficials i títols propis de la Facultat de Dret, i continuarà realitzant-se tota aquesta activitat lectiva de forma virtual

Cal recordar que per aquells estudiants que ho necessitin o per seguir la docència virtual, les aules d’estudi (Victòria Kent, 18 A i 20) també estaran disponibles, amb les adequades mesures de seguretat i distanciament. 

 

L'equip deganal