Detall

Comunicat de la Facultat de Dret: Persecució i sancions al frau en les proves d’avaluació i respecte a conductes irregulars que suposen contraprestació econòmica

Avís | 22-01-2021

 

 

Al deganat de la Facultat de Dret han arribat per diverses vies denúncies d'activitats fraudulentes de còpia i plagi en la realització de les proves d'avaluació en format virtual. En alguns casos, fins i tot, hi ha evidències de que s’han plantejat contraprestacions econòmiques per a la realització de les proves d'avaluació.

Davant d’aquests gravíssims fets, el deganat de la Facultat de Dret vol recordar a tota la comunitat universitària i, en particular, als estudiants de la Facultat de Dret que:

  • La Universitat de Barcelona es sustenta en principis i valors ètics, que estan recollits en el Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la UB, aplicable a tota la comunitat de la Universitat de Barcelona. Entre aquest principis i valors ètics es troba la integritat acadèmica, el mèrit individual i l’autoria intel·lectual. En aquest sentit, el frau i el plagi són considerats males pràctiques, al marge de les responsabilitats legals que puguin comportar.

 

 

  • Des de la Facultat de Dret s’ha instat al rectorat la incoació de diverses informacions reservades i expedients informatius que poden derivar en mesures disciplinàries en relació a tots aquells estudiants que s’han identificat com a participants en determinats grups de WhatsApp o de Telegram o que, de qualsevol altra manera, realitzen activitats fraudulentes en la realització de les proves d’avaluació. La investigació ha de poder identificar a tots els participants en una trama organitzada que ofereix la realització de les proves d’avaluació a canvi de diners. L'aplicació del règim disciplinari pot comportar la suspensió de la matrícula i, com a sanció per a faltes molt greus, l'expulsió de la universitat. 

 

Barcelona, 22 de gener de 2021

 


Comparteix-ho: