Detall

Comunicat de la Facultat de Dret: pròrroga de la docència virtual fins al 20 de desembre

Avís | 07-12-2020

 

 

Atenent a la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC de 5 de desembre, i a la Resolució del rector d’avui 7 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures excepcionals adoptades en les resolucions de 16 i 30 d’octubre i de 23 i 24 novembre per contenir el brot epidèmic de COVID-19, mantenint la docència no presencial, llevat de les pràctiques i les avaluacions, es prorroga la suspensió de tota la docència teòrica presencial en els graus i en els màsters oficials i títols propis de la Facultat de Dret, i continuarà realitzant-se tota aquesta activitat lectiva de forma virtual.

Cal recordar que per aquells estudiants que ho necessitin o per seguir la docència virtual, les aules d’estudi (Victòria Kent, 18 A i 20) també estaran disponibles, amb les adequades mesures de seguretat i distanciament.

L'equip deganal