Detall

Comunicat de la Facultat de Dret: pròrroga de les mesures restrictives

Avís | 20-01-2021

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del diumenge 17 de gener de 2020 publica la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Pel que fa a l’activitat universitària la resolució disposa (apartat 16) que “En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció”. La resolució estableix també que les activitats universitàries reglades constitueixen una de les excepcions previstes a les restriccions de mobilitat (apartat 2 i apartat 3) i al nombre màxim de persones en reunions (apartat 8).

La resolució, que prorroga resolucions anteriors del Departament de Salut, estarà vigent fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021. Tanmateix, el rector de la Universitat de Barcelona va dictar el 14 de gener de 2021 una resolució en la que prorroga les resolucions anteriors del rectorat dictades en aplicació de la normativa de les autoritats sanitàries i estableix que estaran vigents fins que es modifiquin les condicions establertes per les autoritats competents.

En conseqüència:

- Tota la docència de grau, màster i títol propis que estigui programada entre aquestes dates ha de passar a ser virtual.

- Es poden dur a terme entre aquestes dates les activitats pràctiques programades que requereixen instal·lacions universitàries específiques, tot extremant les mesures de protecció.

- Es poden dur a terme entre aquestes dates les proves finals de quadrimestre que, de manera limitada, s’han programat de manera presencial, tot extremant les mesures de protecció.

Com que l’impacte de les mesures adoptades en aquesta resolució -i en totes les anteriors- està sotmès a avaluació continuada, caldrà estar al que disposin les autoritats sanitàries que en qualsevol moment poden modificar aquestes mesures.

 

Barcelona, 20 de gener de 2021

 


Comparteix-ho: