Detall

Formació del professorat

Notícia | 15-01-2021

 

Us animem a accedir a la pàgina web de l’IDP/ICE.  Hi trobareu informació actualitzada de les activitat de formació del professorat amb eines i recursos que poden resultar molt útils per la nostra docència ‘mixta’ aquest primer quadrimestre.

 

L'IDP, dins del Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència, ha organitzat pel professorat de la UB una sèrie de cursos en línia amb l'objectiu de millorar la competència lingüística en anglès i la docència que s'imparteix en aquesta llengua.

Els cursos que s'ofereixen són els següents:

 • Basic skills and tools to teach content subjects in English (2 edicions)

 • Per aquell professorat que està plantejant-se o que ja fa docència de les seves assignatures en llengua anglesa.
 • Nou format! Semipresencial, combinant sessions síncrones amb treball autònom i tutoritzat
 • Dos grups disponibles:
 • Grup matí: dimarts, de 9.30 a 11.30 h, del 2 de febrer al 13 d'abril
 • Grup tarda: dimecres, de 16 a 18 h, del 13 de febrer al 14 d'abril
 • Inscripció oberta fins al 20 de gener

Més informació

 

 • Anglès instrumental

 • Cursos adreçats a perfeccionar el domini de l'anglès
 • Cursos d'anglès general: Cursos on es treballa l’anglès a nivell general (gramàtica, oral i escrit). Nivells des de B2.1 fins a C1.2.
 • Nou format! Semipresencial, combinant sessions síncrones amb treball autònom i tutoritzat.
 • Nous horaris! Divendres, de 12.30 a 14.30 h, del 19 de febrer a l'11 de juny
 • Oral skills for teaching & research purposes: Cursos dissenyats per millorar les habilitats d’expressió i comprensió oral. Nivells des d'intermedi fins a avançat.
 • Nous horaris! Dijous, de 10 a 12 h, del 18 de febrer al 10 de juny
 • Inscripció oberta fins al 26 de gener de 2021

Més informació

 

Igualment ens recorda que tenim accés a la pàgina Ensenyar i aprendre en línia, en la que hi trobarem recursos i materials relacionats amb la formació a distància, així com l'enregistrament i les presentacions de tots els seminaris web fets fins el moment. I un d'aquests seminaris és, precisament, el de Com treure partit al BB Collaborate

I també:

 

Des de la Secretaria General i la Unitat d'Administració Electrònica i Identificació Corporativa de la UB s'estan organitzant diversos seminaris en línia per informar i practicar amb el vot electrònic. Es tracta d'una activitat adreçada a tota la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants), cridats a realitzar votacions electròniques en propers processos electorats a les seves Facultats.

És important que feu la inscripció a aquests seminaris amb el correu electrònic de la UB, ja que és amb aquest correu amb el que podreu accedir a fer la pràctica de vot electrònic durant el seminari.

Podeu fer la inscripció a: http://www.ub.edu/idp/web/ca/cursos/ub/fp2020/evot2

Si teniu problemes per formalitzar la inscripció a alguna de les activitats, contacteu amb idp.formub@ub.edu

Si no podeu assistir a cap dels seminaris previstos, podeu visionar el vídeo d'una de les sessions i veure com es pot fer la votació electrònica: https://youtu.be/pfS99QR2u4Q