Detall

La Facultat de Dret, model de qualitat a la UB

Notícia | 19-05-2022

El passat mes de març, la Facultat de Dret va obtenir la certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).  

El comitè extern nomenat per l’AQU va atorgar la màxima valoració possible a cinc de les sis dimensions analitzades, els millors resultats aconseguits fins ara a la UB (la Facultat de Dret és el tercer centre de la UB amb la certificació SAIQU, que l’any passat van aconseguir dues facultats). 

Per això, el degà i la vicedegana d’afers acadèmics i qualitat han estat cridats per explicar el SAIQU de la Facultat de Dret als equips de govern de les quatre facultats de la UB que estan encarant la fase final del redisseny dels seus respectius SAIQU per al procés de certificació de les seves facultats. 

Amb aquesta certificació, el SAIQU està plenament desplegat a la Facultat de Dret i és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que s’imparteixen al centre. En aquest sentit, ja s’ha sol·licitat per part de la UB l’acreditació institucional per a la Facultat de Dret, que permetrà acreditar automàticament totes les titulacions oficials que s’imparteixen al nostre centre. D’aquesta manera s’evitarà seguir un procés d’acreditació individual per a cada titulació, com s’ha fet fins ara. 


Comparteix-ho: