Detall

Renovació del mobiliari al CRAI Biblioteca de Dret

Notícia | 08-04-2021

S’han substituït totes les taules i cadires de la primera planta del CRAI Biblioteca de Dret, que des del 4 de novembre de 1986, data en què es va inaugurar la Biblioteca sota el Deganat del Dr. Jordi Solé i Tura, formaven part del mobiliari.

Durant aquest llarg període, les 76 taules i 300 cadires substituïdes, que estaven molt malmeses, han donat servei des dels 13.000 estudiants que es matriculaven anualment a la Facultat de Dret als anys 90, als 8.000 que s’hi matriculen en l’actualitat.

Gràcies al finançament del CRAI, que va procedir a publicar el mes d’octubre de 2020 l’anunci de licitació del subministrament de les taules i cadires noves i que es va resoldre a favor de l’empresa METALUNDIA, S.L., s’ha pogut executar aquesta actuació que ha permès remodelar l’espai de la primera planta de la Biblioteca. El subministrament i muntatge de les taules i les obres de connexió elèctrica s’han dut a terme durant el mes de març de 2021. La Facultat de Dret ha contribuït amb el finançament d’un nou quadre elèctric que resol l’augment de potència que aquest equipament necessita.

El nou mobiliari, format per 71 taules per a 4 persones, amb 6 endolls cadascuna, i 2 taules individuals per a usuaris amb necessitats especials, dota la primera planta de la Biblioteca de 284 places d’estudi o de consulta amb endolls integrats. Aquesta renovació ha significat una millora molt notable en la dotació de connexions a la xarxa elèctrica del CRAI Biblioteca de Dret, ja que s’ha augmentat en 430 el nombre total de punts de connexions elèctriques. A més, la millora en la distribució de les taules, ha permès crear un espai més ampli i un entorn de treball més confortable.

 

Llegiu aquí la notícia completa