Doctorats

En el marc de les directrius de l’espai europeu d’educació superior (EEES) s’ofereix el Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política (aprovat per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern de la UB de 29 d’abril de 2009 i verificat per l’AQU mitjançant resolució de 8 de juliol de 2014).

El programa de doctorat de Dret i Ciència Política té com a objectiu principal la formació avançada d’investigadors en els diferents àmbits del dret i de la ciència política. El programa preveu un conjunt d’activitats de formació que han de dur a terme els estudiants que, d'acord amb els requisits d’accés als estudis de doctorat, es consideri que necessiten una formació complementària per fer adequadament una tesi en l’àmbit del dret o de la ciència política.

El Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política està integrat per disset línies de recerca i més d’un centenar de professors.

Comparteix-ho: