Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Documentació necessària:

  • Formulari de preinscripció
  • DNI o passaport
  • Carta de motivació amb adreça postal, electrònica i telèfon
  • Currículum Vitae
  • Certificat acadèmic
  • Còpia del títol o resguard de pagament (per a alumnes d’universitats espanyoles)
  • Títol legalitzat (per als alumnes estrangers)

 

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar des del mateix formulari de preinscripció, per tal que la sol·licitud pugui ser valorada. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de presentar la documentació original.