Sol·licitud de documents acadèmics

Informació General

Els documents acadèmics se sol·liciten a través del MónUB (Sol·licitud de documents acadèmics). Incorporen la signatura digital i es lliuren en format pdf. Els documents estaran disponibles per imprimir durant un període de 3 anys següents a l'emissió.

En el cas que no recordeu les dades per accedir a MonUB, heu d'emplenar el formulari que hi ha al final de la pàgina.

 • Què és? 
  És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.

 • Per a què serveix? 
  Per fer tràmits interns a la UB, per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària (si no s’ha finalitzat l’ensenyament) o pel Currículum Vitae (si no s’ha finalitzat l’ensenyament).

 • Preu: 
  Sense cost

 • Sol·licita'l a MónUB

 • Què és? 
  És un document oficial que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l'estudiant està cursant o ha cursat.

 • Per a què serveix?
  Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.
  En format paper i amb signatura manuscrita: únicament s'ha de sol·licitar quan el certificat s'ha de presentar a organismes estrangers i és necessària la legalització de la signatura. S'ha de fer constar a l'apartat comentaris.S'ha de recollir a la secretaria. 

 • Preu:  
  Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 • Sol·licita'l a MónUB

 • Què és? 
  És un document que dóna fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.

 • Per a què serveix? 
  Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.

 • Preu:
  Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

 • Sol·licita'l a MónUB