Fer el doctorat

Fer el doctorat

Fer el doctorat no només implica assolir el rang més alt de titulació universitària, sinó que representa dur a terme una recerca de màxim nivell. Són uns anys apassionants durant els quals pots fer el treball tan il·lusionant de la recerca.

Si vols fer un doctorat, la UB és la millor opció. La UB és la universitat de Catalunya i d'Espanya més ben situada en els rànquings internacionals i destaca pel seu nivell d’excel·lència en investigació.

El doctorat a la Facultat de Dret

El Programa de doctorat de Dret i Ciència Política té com a objectiu principal la formació avançada d’investigadors en els diferents àmbits del dret i de la ciència política. El doctorat pot durar entre 3 i 4 anys si es fa a temps complet, o entre 5 i 6 si es fa a temps parcial. Aquest procés culmina amb el dipòsit i la defensa de la tesi doctoral.

Línies de recerca

El Programa de doctorat de Dret i Ciència Política inclou disset línies de recerca i té més d’un centenar de professors.

 • Bioètica i Dret
 • Ciència Política
 • Criminologia i Política Juridicopenal
 • Dret Administratiu
 • Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal i Ciències Penals
 • Dret Processal
 • Dret Romà
 • Filosofia del Dret
 • Història del Dret

Finançament del doctorat

El doctorat es pot fer o bé per lliure o bé amb un beca de doctorat. Hi ha beques que ofereix la UB, però també n’ofereixen la Generalitat, el Ministeri d'Educació o entitats privades. Pots trobar més informació sobre aquest tema a la pàgina de la UB dedicada a beques de doctorat, i a la pàgina de convocatòries de recerca de la Facultat de Dret, en què s'anuncien les convocatòries de beques de doctorat tant públiques com privades.

Requisits d'admissió al programa de doctorat

1) Tenir algun dels títols següents:

a. Títol de màster expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que la comissió acadèmica del Programa consideri que ofereix una formació orientada a la recerca en els àmbits de la bioètica, el dret, la ciència política, la criminologia, la ciència de l’administració, les relacions internacionals o les relacions laborals. 

b. Títol expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, que no cal homologar, que acrediti un nivell de formació equivalent a l’anterior.

2) Expedient acadèmic de grau i de màster

3) Currículum Vitae i carta d’intencions

4) Coneixements suficients de la llengua anglesa (nivell B2 o equivalent).

Més informació

Pots ampliar la informació visitant la pàgina web de l'Escola de Doctorat de la UB.

Pots contactar el coordinador del programa, Dr. Jordi Bonet Pérez (només per a informació acadèmica).

La recerca en xifres

  3 Projectes de recerca europeus

  21 Projectes de recerca estatals

  26 Tesis llegides el curs 2020-2021

  16 Grups de recerca

Publicacions destacades en revistes

  Publicacions destacades en revistes
  Balance y transformaciones del sistema de partidos en España (1977-1987)

  Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)

  Cesáreo R. Aguilera de Prat

Publicacions destacades en llibres

  Publicacions destacades en llibres
  LET'S GOVERN TOGETHER The Formation of a Coalition Government

  Jordi Matas Dalmases

  Publicacions destacades en llibres
  El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

  Coordinadors: Juli Ponce Solé, Oscar Capdeferro Villagrasa, Wellington Migliari

  Publicacions destacades en llibres
  La descoberta del dret romà a l'Occident medieval // The discovery of roman law in the medieval west

  Max Turull Rubinat

  Publicacions destacades en llibres
  Derecho electoral español

  Miguel Pérez-Moneo, Esther Pano Puey, María Garrote de Marcos

  2019

  Publicacions destacades en llibres
  Establecimiento permanente en la era Post-Beps

  Angelina Bauzá Martínez

  2019