Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciència Política 1 FB 6
Dret Romà 1 FB 6
Fonaments del Dret 1 FB 6
Principis i Institucions Constitucionals 1 FB 6
Tècniques de Treball i Comunicació 1 FB 6
Dret Civil de la Persona 2 FB 6
Economia 2 FB 6
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte 2 FB 6
Història del Dret 2 FB 6
Sistema de Drets i Llibertats 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Dret d'Obligacions i Contractes 1 OB 9
Dret Internacional Públic 1 OB 6
Organització Territorial de l'Estat 1 FB 6
Penes i Delictes 1 OB 9
Dret Financer i Tributari 2 OB 6
Dret Processal Civil 2 OB 9
Fonaments del Dret Administratiu 2 OB 9
Institucions de Dret Comunitari Europeu 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Contractació i Activitat de l'Administració 1 OB 6
Dret de l'Empresa i del Mercat 1 OB 6
Drets Reals 1 OB 9
Procediments i Sistema Tributari 1 OB 9
Béns Públics i Urbanisme 2 OB 6
Dret de Societats 2 OB 6
Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 OB 9
Dret Processal Penal 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 3
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Dret de Família i Successions 1 OB 9
Dret Internacional Privat 1 OB 6
Filosofia del Dret 1 OB 6
Instruments de Tràfic Empresarial 1 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 3
Assignatures Optatives 2 OT 24

Itineraris i mencions

Menció en Dret Públic
Menció en Dret Privat
Menció en Dret de l'Empresa
Menció en Dret Internacional, Comparat i Comunitari
Comparteix-ho: