Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Acció Col·lectiva i Grups d'Interès OT 2n semestre 3
Anàlisi del Discurs OT 2n semestre 3
Anàlisi Electoral OT 2n semestre 3
Anglès Politològic OT 2n semestre 3
Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques OT 1r semestre 3
Ciència de l'Administració FB 2n semestre 6
Ciència Política I FB 1r semestre 6
Ciència Política II OB 2n semestre 6
Ciència Política III OB 1r semestre 6
Coalicions Polítiques OT 2n semestre 3
Comportament Polític OB 2n semestre 6
Conflictes Internacionals OT 2n semestre 3
Construcció d'Indicadors Polítics, Socials i Econòmics OT 2n semestre 3
Dret Administratiu I OB 2n semestre 6
Dret Administratiu II OB 1r semestre 6
Dret Electoral i Parlamentari OT 2n semestre 3
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals OB 2n semestre 6
Economia Espanyola OB 2n semestre 6
Economia i Estat del Benestar OT 2n semestre 3
Economia Mundial OB 1r semestre 6
Economia Política FB 2n semestre 6
Estructura Social FB 2n semestre 6
Gestió Pública OB 1r semestre 6
Govern Local OT 2n semestre 3
Hisenda Pública OB 1r semestre 6
Història Política de Catalunya OT 2n semestre 3
Història Política i Social Contemporània FB 1r semestre 6
Ideologies i Moviments Polítics OB 2n semestre 6
Instrumentarium FB 1r semestre 6
Introducció al Dret Públic FB 1r semestre 6
Mètodes Avançats d'Anàlisi Política i Social OT 2n semestre 3
Mètodes de la Ciència Política OB 1r semestre 6
Organitzacions Internacionals OT 2n semestre 3
Partits i Sistemes de Partits OT 2n semestre 3
Planificació Normativa OT 2n semestre 3
Política Internacional OB 1r semestre 6
Polítiques Públiques Específiques I OT 1r semestre 3
Polítiques Públiques Específiques II: Polítiques Públiques d'Igualtat de Gènere OT 2n semestre 3
Polítiques Públiques I OB 2n semestre 6
Polítiques Públiques II OB 1r semestre 6
Pràctiques Externes PR 2n semestre 6
Sistema Polític de Catalunya OT 2n semestre 3
Sistema Polític Espanyol FB 2n semestre 6
Sistemes Polítics Comparats OB 1r semestre 6
Sociologia General FB 1r semestre 6
Tècniques Cartogràfiques OT 2n semestre 3
Tècniques de Sondejos i Enquestes OT 2n semestre 3
Tècniques Estadístiques d'Investigació Social (TEIS) FB 2n semestre 6
Tècniques Informàtiques d'Investigació Social (TIIS) OB 1r semestre 6
Teoria Constitucional OB 1r semestre 6
Teoria de l'Opinió Pública i la Comunicació Política OT 2n semestre 3
Teoria Política I OB 1r semestre 6
Teoria Política II OB 1r semestre 6
Treball de Fi de Grau TR 1r semestre
2n semestre
12
Unió Europea: Institucions Polítiques OB 1r semestre 6
Comparteix-ho: