Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Acció Col·lectiva i Grups d'Interès OT 3
Anàlisi del Discurs OT 3
Anàlisi Electoral OT 3
Anglès Politològic OT 3
Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques OT 3
Ciència de l'Administració FB 6
Ciència Política I FB 6
Ciència Política II OB 6
Ciència Política III OB 6
Coalicions Polítiques OT 3
Comportament Polític OB 6
Conflictes Internacionals OT 3
Construcció d'Indicadors Polítics, Socials i Econòmics OT 3
Dret Administratiu I OB 6
Dret Administratiu II OB 6
Dret Electoral i Parlamentari OT 3
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals OB 6
Economia Espanyola OB 6
Economia i Estat del Benestar OT 3
Economia Mundial OB 6
Economia Política FB 6
Estructura Social FB 6
Gestió Pública OB 6
Govern Local OT 3
Hisenda Pública OB 6
Història Política de Catalunya OT 3
Història Política i Social Contemporània FB 6
Ideologies i Moviments Polítics OB 6
Instrumentarium FB 6
Introducció al Dret Públic FB 6
Mètodes Avançats d'Anàlisi Política i Social OT 3
Mètodes de la Ciència Política OB 6
Organitzacions Internacionals OT 3
Partits i Sistemes de Partits OT 3
Planificació Normativa OT 3
Política Internacional OB 6
Polítiques Públiques Específiques I OT 3
Polítiques Públiques Específiques II: Polítiques Públiques d'Igualtat de Gènere OT 3
Polítiques Públiques I OB 6
Polítiques Públiques II OB 6
Pràctiques Externes PR 6
Sistema Polític de Catalunya OT 3
Sistema Polític Espanyol FB 6
Sistemes Polítics Comparats OB 6
Sociologia General FB 6
Tècniques Cartogràfiques OT 3
Tècniques de Sondejos i Enquestes OT 3
Tècniques Estadístiques d'Investigació Social (TEIS) FB 6
Tècniques Informàtiques d'Investigació Social (TIIS) OB 6
Teoria Constitucional OB 6
Teoria de l'Opinió Pública i la Comunicació Política OT 3
Teoria Política I OB 6
Teoria Política II OB 6
Treball de Fi de Grau TR 12
Unió Europea: Institucions Polítiques OB 6
Comparteix-ho: