Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Itineraris, mencions i optativitat

El grau de Ciències Polítiques i de l'Administració ofereix la possibilitat d'obtenir 3 mencions:

 • Menció en Política Comparada
 • Menció en Polítiques Públiques
 • Menció en Tècniques i Procediments

L'estudiant haurà de cursar un mínim de 24 crèdits entre les següents assignatures per obtenir la menció. L'estudiant també té la possibilitat de seguir un itinerari sense menció.

Menció en Política Comparada

 • Anàlisi del Discurs
 • Anàlisi Electoral
 • Anglès Politològic
 • Coalicions Polítiques
 • Conflictes Internacionals
 • Dret Electoral i Parlamentari
 • Govern Local
 • Història Política de Catalunya
 • Organitzacions Internacionals
 • Partits i Sistemes de Partits
 • Sistema Polític de Catalunya
 • Teoria de la Opinió Pública i la Comunicació Política
 • Tècniques de Sondeigs i Enquestes

Menció en Polítiques Públiques

 • Acció Col·lectiva i Grups d'Interés
 • Anglès Politològic
 • Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques
 • Contrucció d'Indicadors Polítics, Socials i Econòmics
 • Economia i Estat del Benestar
 • Planificació Normativa
 • Polítiques Públiques Específiques I
 • Polítiques Públiques Específiques II
 • Tècniques Cartogràfiques
 • Tècniques de Sondeigs i Enquestes

Menció en Tècniques i Procediments

 • Anàlisi del Discurs
 • Anàlisi Electoral
 • Anglès Politològic
 • Avaluació Económica de Polítiques Públiques
 • Contrucció d'indicadors Polítics, Social i Econòmics
 • Dret Electoral i Parlamentari
 • Mètodes Avançats d'Anàlisi Política i Social
 • Planificació Normativa
 • Tècniques Cartogràfiques
 • Tècniques de Soneigs i Enquestes
Comparteix-ho: