Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Sortides professionals

Un graduat en Gestió i Administració Pública rep la formació necessària per ocupar llocs de treball d'administració, gestió i assessorament en els àmbits següents:
 

Administracions públiques i ens que integren el sector públic:

 • Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya)
 • Administració de l'Estat.
 • Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, àrees metropolitanes).
 • Entitats gestores de la Seguretat Social.
 • Universitat i altres institucions educatives.
 • Entitats de dret públic o privat vinculades a les administracions públiques (Transports Metropolitans de Barcelona, Agència Catalana de Consum, Agència Catalana d'Habitatge, etc.).

Empreses contractades per l'Administració o que hi col·laboren:

 • Hospitals concertats.
 • Concessionaris.
 • Empreses que presten serveis a l'Administració o l'assessoren.
 • Tercer sector que col·labora amb la prestació de serveis socials.
 • Tercer sector que duu a terme activitats d'interès públic subvencionades per l'Administració.
   

Empreses o persones que representen i defensen els drets i interessos de tercers davant de l'Administració:

 • Consultories.
 • Despatxos professionals.
 • Gestories administratives.

 

Comparteix-ho: