Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Activitat Administrativa I OB 6
Activitat Administrativa II OB 6
Ciència de l'Administració OB 6
Comptabilitat Pública OB 6
Contractació i Serveis Públics OB 6
Cooperació Internacional OT 3
Direcció i Gestió de Persones OB 6
Dret Civil: Persones, Contractes i Béns OB 6
Dret Constitucional FB 6
Dret del Treball OB 6
Dret i Administració de la Unió Europea OB 6
Dret i Govern Locals OT 3
Dret Internacional Públic OT 3
Drets Fonamentals i Llibertats Públiques OT 6
Economia de Catalunya OT 3
Economia Política FB 6
Economia Pública OB 6
Estadística Aplicada a l'Administració Pública I FB 6
Estadística Aplicada a l'Administració Pública II FB 6
Estrangeria i Immigració OT 3
Estructures Administratives OB 6
Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques OT 3
Gestió Pressupostària I OB 6
Gestió Pressupostària II OB 6
Gestió Tributària I OB 6
Gestió Tributària II OB 6
Governança i Transformació Digital OT 3
Hisendes Locals OT 3
Història Política i Social Contemporània FB 6
Informació i Documentació Administrativa OB 6
Introducció a la Gestió Financera OB 6
Introducció al Dret FB 6
Matemàtica Financera per a l'Administració Pública OT 3
Participació i Opinió Públiques OT 3
Política Urbana OT 3
Polítiques de Desenvolupament Local OT 3
Polítiques Públiques OB 6
Polítiques Públiques Locals OT 3
Pràctiques Externes PR 12
Protecció de Dades OT 3
Règim d'Ocupació Pública OB 6
Règim Jurídic de les Administracions Públiques I OB 6
Règim Jurídic de les Administracions Públiques II OB 6
Seguretat Social OT 6
Seguretat Urbana OT 3
Sistema Polític Espanyol FB 6
Sociologia FB 6
Tècniques de Treball i Comunicació FB 6
Tècniques i Mètodes de Gestió Pública OB 6
Tractament de la Informació a l'Administració Pública FB 6
Treball Final de Grau TR 6
Tributació Local OT 3
Comparteix-ho: